เที่ยวยุโรป ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศราคาถูกคุณภาพ รับจัดกรุ๊ปเหมาราคาตามงบ ลูกค้าบอกต่อ! งานดีประทับใจ! จองทัวร์ 02-530-9899

โบสถ์ประจำเมืองริก้าจตุรัสแห่งนี้เป็นจตุรัสเก่าแก่ที่สำคัญมี... มหาวิหารเซ็นต์เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย... จัตุรัสแดง ที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซีย ... เมืองเก่าทาลลินน์ สาธารณรัฐเอสโตเนีย ศูนย์กลางของย่านนี้อยู่... ราสาททูมเปีย เป็นทั้งปราสาท ป้อมปราการ หอคอย สวนสาธารณะและกำ... ปราสาทเนสวิชห์ Nesvizh Castle เป็นปราสาทที่โด่งดังที่สุดแห่ง... ถ้ำกัทแมน (Gutman’s Cave) หรือ ถ้ำคนดี เป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดใ... ปราสาททราไก เป็นปราสาทหินที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 โดยดยุคว... เมืองคัปปาโดเกีย เกิดจากชั้นหินภูเขาไฟที่ปะทุและทับถมทั้งภูม...…